B. Znojemská

Internetové stránky malířky Bedřišky Znojemské.

Malířka má v Jiřicích stálou prodejní galerii, která nese název „Setkání“

www.znojemska.cz