Informace o Jiřicích

O vesničce

Obec Jiřice u Moravských Budějovic leží v jihovýchodní části rozlehlé oblasti Českomoravské vrchoviny nazývané Jevišovická pahorkatina. Nachází se zhruba 11 km jihovýchodně od Moravských Budějovic a 25 km od Znojma. V současné době žije v obci 70 obyvatel. Od roku 2010 zde vykonává funkci neuvolněné starostky Mgr. Lenka Novotná.

Historie Jiřic sahá do 14. století

První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1349, kdy ves „in Jerecz“ patřila bratrům Hartlebu, Jindřichu a Smilu z Bukoviny. Současný název nese obec od roku 1961, kdy se po územní reorganizaci ocitla v okrese Znojmo. Pro milovníky přírody stojí za zmínku, že obec se nachází v části přírodního parku Jevišovka, který byl zřízen k ochraně krajinných hodnot mírně zvlněné pahorkatiny kolem řeky Jevišovky a jejích přítoků včetně Nedveky. Oblast je chrakteristická rozsáhlými lesy, které slouží především k rekreaci. Zavítáte-li přímo do obce, můžete si prohlédnout na návsi kapličku, pro kterou zakoupila obec v roku 1869 pozemek, a tu pak na vlastní náklady postavila. V roce 1927 dostala kaplička osmnáctikilový zvonek, který byl však v době války odevzdán pro potřeby německé armády. Nový zvon byl vysvěcen a zavěšen do věže kapličky v červenci 1998. Byl zhotoven ve zvonařské dílně Marcely Dytrychové v Brodku u Přerova a na plášti je zobrazen reliéf sv. Jiří bojujícího s drakem. Zajímavostí vnitřní výzdoby je, že jeden z obrazů (Madony s dítětem) věnovalo obci na památku 6 italských rodin, které zde pobývaly v letech 1915 –1918. Poslední oprava kapličky, při níž byla položena nová střešní krytina, byla provedena vlastními silami v r. 1995.

Malá obec se dvěma velkými raritami

Další chráněnou památkou je zděná poklona sv. Jiří, který bojuje s drakem. Nachází se  u silnice směrem na Hostim a pochází z druhé poloviny 19. století. V katastru obce si můžete také prohlédnout 3 kříže, které byly zrestaurovány v roce 1997, a zříceninu hradu Bukovina. Správu obce vykonávala od roku 1964 obec Hostim. V listopadu roku 1990 byla obnovena samostatnost Jiřic. Od této doby proběhlo v obci mnoho oprav a rekonstrukcí – např. oprava a rozšíření obecního vodovodu, oprava hasičské zbrojnice a další.

Přestože Jiřice u Moravských Budějovic patří k nejmenším obcím Znojemska, pyšní se dvěma velkými raritami. První z nich je Hasičské muzeum Sboru dobrovolných hasičů Jiřice u Moravských Budějovic. Jde o ojedinělé a mimochodem i jediné muzeum svého druhu v Jihomoravském kraji. V loňském roce oslavilo muzeum desetileté výročí svého vzniku. Návštěvníci zde mohou obdivovat např. historické ruční koněspřežné stříkačky včetně zásahových obleků a helem.

Druhou velkou raritou Jiřic je Meditační křížová cesta s unikátním souborem 17 obrazů známé malířky Bedřišky Znojemské. Křížová cesta vznikla v průběhu loňského roku v areálu starého ovocného sadu. Charakter letitého sadu zůstal zachován, jednotlivá zastavení jsou citlivě zakomponována do letitých ovocných stromů. Křížová cesta je ukončena zajímavě architektonicky řešenou rozhlednou. Slavnostní svěcení křížové cesty, uskutečněné symbolicky 11. září 2011, patří k největším kulturním akcím posledních let. Slavnostního obřadu, vedeného Msgr. Josephem Supou, se zúčastnilo asi 700 návštěvníků z širokého okolí. V obci se nachází také prodejní galerie Bedřišky Znojemské „Setkání“.

Znak Jiřic.

OB_550841_znak

 

Převzato z webu www.aktivnizona.cz