• Informace o Jiřicích

    O vesničce

    Obec Jiřice u Moravských Budějovic leží v jihovýchodní části rozlehlé oblasti Českomoravské vrchoviny nazývané Jevišovická pahorkatina. Nachází se zhruba 11 km jihovýchodně od Moravských Budějovic a 25 km od Znojma. V současné době žije v obci 70 obyvatel. Od roku 2010 zde vykonává funkci neuvolněné starostky Mgr. Lenka Novotná. Historie Jiřic sahá do 14. století První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1349, kdy ves „in Jerecz“ patřila bratrům Hartlebu, Jindřichu a Smilu z Bukoviny. Současný název nese obec od roku 1961, kdy se po územní reorganizaci ocitla v okrese Znojmo. Pro milovníky přírody stojí za zmínku, že obec se nachází v části přírodního parku Jevišovka, který byl zřízen k ochraně krajinných hodnot mírně zvlněné pahorkatiny kolem řeky Jevišovky a jejích přítoků včetně Nedveky. Oblast je chrakteristická rozsáhlými lesy, které slouží především…